Vyberte stránku

Hrad Helfštýn

Popis

Hrad vévodící údolí Moravské brány nad řekou Bečvou pochází ze 13. století. Od svého vzniku jej chránilo velmi silné opevnění. Během třicetileté války byl vypleněn a zpustošen. Později procházel provizorními opravami, především v souvislosti s nutností umístit do něj posádku odolávající aktuálním vojenským nebezpečím včetně turecké ofenzívy a Tökölyho povstání. Dnes je znám především jako místo pořádání kovářského Hefaistonu.

Autor: Tedmek – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, Wikimedia

Hlasování

Hlasuji pro hrad Helfštýn

13 + 8 =

Letošní 5. ročník ankety se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a s finanční podporou Olomouckého kraje.
Za obojí ze srdce děkujeme. 

Pin It on Pinterest

Share This